steamconf_2017

3er CONGRÈS INTERNACIONAL

20, 21 i 22 D’ABRIL 2017

La conferència pretén crear un espai d'íntercanvi i una comunitat permanent en la qual es valorin les experiències que es duen a terme en les aules que estimulin i orientin les pràctiques docents.